Advotax
Polsko-Niemieckie Doradztwo Podatkowe

ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań, Polska
tel.: +48 602 354 385 , +48 61 84 11 722
fax: +48 61 84 31 426
office@advotax.pl

  PL   EN   DE   RU  
  O firmie Wspólnicy Obsługa Klienta Usługi Partnerzy Dojazd

 
 O firmie

 

Jako kancelaria działamy na rynku usług doradztwa podatkowego, specjalizując się w kompleksowej obsłudze inwestorów zagranicznych, głównie niemieckich, prowadzących działalność
w Polsce, a także firm polskich, które z uwagi na rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz integrację europejską, coraz częściej chcą inwestować poza granicami kraju.

Na przestrzeni lat, zdobyliśmy wiedzę i doświadczenie, które pozwalają na trafną ocenę najważniejszych problemów, z którymi mają do czynienia inwestorzy wkraczający na nowe rynki. W naszej działalności największe znaczenie mają uczciwość, otwartość, pracowitość i odpowiedzialność, a relacje z Klientami budujemy
w oparciu o partnerstwo i całkowitą przejrzystość.

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę obejmującą zarówno doradztwo na etapie planowania i wyboru optymalnych rozwiązań finansowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości Klienta, jak i bieżącą obsługę finansową. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa podatkowego, ekonomicznego
i finansowego oraz usług księgowych.

Jednym z głównych problemów inwestorów jest brak kompleksowej obsługi prawnej, podatkowej, księgowej i finansowej w języku obcym w Polsce, dlatego wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Mając na uwadze rozwój sytuacji na ciągle zmieniającym się rynku, postanowiliśmy stworzyć nową, wspólną platformę działania naszych kancelarii, aby umożliwić Klientom korzystanie z kompleksowego doradztwa w dziedzinie szeroko pojętych podatków oraz finansów, zarówno na terenie Niemiec jak i Polski. Do współpracy zaprosiliśmy także inne kancelarie, które zajmują się podobną tematyką, z którymi opracowywaliśmy wcześniejsze projekty dla naszych Klientów. Obecnie, dostrzegając coraz większą ekspansję inwestorów na rynki wschodnie, podjęliśmy wyzwanie nawiązania kontaktów
z wiarygodnymi kancelariami z Rosji, Ukrainy i Białorusi, w celu ułatwienia transferu kapitałów na te obszary. Oferujemy także pomoc wschodnim firmom w zdobywaniu rynków w Europie Środkowej
i Zachodniej.

Przedsiębiorstwa wielonarodowe, poświęcają obecnie bardzo dużo uwagi podatkowym aspektom rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Od 1 stycznia 2006 r. obowiązują przepisy Ordynacji Podatkowej, wprowadzające procedurę wiążących porozumień cenowych (Advanced Pricing Agreements - APA). Mimo krótkiego czasu funkcjonowania tego narzędzia podatkowego w Polsce, dysponujemy doświadczeniem w koordynowaniu procesu i zawieraniu uprzednich porozumień cenowych z Ministerstwem Finansów w imieniu Klienta. Uzyskując akceptację rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, podatnik ma pewność, że ceny transferowe w transakcjach objętych porozumieniem nie będą kwestionowane w przyszłości przez ograny skarbowe w przypadku kontroli.

Jako kancelaria należymy do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (PNIPH), największej i najprężniej działającej organizacji członkowskiej w Polsce i w Niemczech. Członkostwo w tej Izbie Gospodarczej umożliwia współpracę i wsparcie firm w ich działalności gospodarczej na rynku obu krajów.