Advotax
Polsko-Niemieckie Doradztwo Podatkowe

ul. Lotnicza 1
60-421 Poznań, Polska
tel.: +48 602 354 385 , +48 61 84 11 722
fax: +48 61 84 31 426
office@advotax.pl

  PL   EN   DE   RU  
  O firmie Wspólnicy Obsługa Klienta Usługi Partnerzy Dojazd

 
 Obsługa klienta

 

W świadczeniu usług wykorzystujemy możliwości indywidualnych kancelarii wspólników oraz sprawdzonych, współpracujących
z nami kancelarii prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów, biur rachunkowych, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Spotkania z naszymi Klientami mogą odbywać się w dowolnym miejscu wskazanym przez Klienta. Posiadamy dobre warunki do rozmów w Poznaniu, Warszawie, Słubicach, Kostrzynie nad Odrą
i Oldenburgu. Konsultacje mogą odbyć się także telefonicznie
i drogą e-mailową. Dzięki kancelariom wspólników
i współpracujących firm, mających siedzibę w Niemczech
oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji, możliwe jest rozwiązywanie problemów naszych Klientów praktycznie
bez konieczności ich przyjazdu do Polski.

Reprezentowanie Podatników przed organami administracji podatkowej i właściwymi sądami

Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz wiedzę
i doświadczenie w reprezentowaniu Klientów i obronie
ich interesów podczas sporów z organami administracji podatkowej. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów
na wszystkich etapach postępowania podatkowego, a także występujemy w ich imieniu przed sądami administracyjnymi.
W zakresie spraw sądowych wykraczających poza przedmiot doradztwa podatkowego, pełną możliwość reprezentacji naszych Klientów mają kancelarie, z którymi prowadzimy już długoletnią współpracę.

Udzielanie wyjaśnień oraz sporządzanie opinii podatkowych

Sporządzane przez nas opinie podatkowe zawierają wyczerpujące wyjaśnienia, wskazując wszystkie możliwe rozwiązania dotyczące przedmiotu opinii, uwzględniając ocenę ewentualnego ryzyka związanego z ich zastosowaniem. Konsultacje podatkowe umożliwiają optymalizację podejmowanych decyzji przez naszych Klientów.

Prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych

Kompleksowość obsługi Klienta wiążemy zazwyczaj z fachowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Standardem jest sporządzanie sprawozdań finansowych
oraz stosowanie planów kont w podwójnej wersji językowej. Możliwe jest dopasowanie obcych planów kont do wymogów polskich przepisów o rachunkowości. Na życzenie Klientów,
w ustalonych terminach, także drogą elektroniczną wysyłamy zestawienie obrotów i sald z jego ksiąg rachunkowych. Zapewniamy możliwość dokonywania w imieniu Klienta rozliczeń z jego rachunku bankowego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Tym samym odciążamy Klientów i oszczędzamy ich czas, umożliwiając im koncentrowanie się na sprawach strategicznych dla przedsiębiorstw, pozostawiając bieżącą obsługę działalności wykwalifikowanej kadrze zatrudnionej
w naszej kancelarii. Na życzenie Klienta ułatwiamy nawiązanie kontaktu z biegłymi rewidentami celem dokonania badania sprawozdania finansowego.